Vår verksamhet

Medlemmar

Kontakta oss

Föreningssidor

Länkar

What’s smoking?

Du kan få Din banner här om du vill!
Page layout whitespace
Upgrade to Firefox – a great web browser from the Mozilla Foundation!
Page layout whitespace
Get Thunderbird - a great mail client from Mozilla Foundation
Page layout whitespace
Made on a Mac-banner

Copyrights at SmokersClub.se
– Who owns what on the site?

Copyright symbol

Information and Facts at SmokersClub.se
(Svensk text längre ned på sidan)

All publicly available information found at or retrieved from the domain SmokersClub.se and its sub domains is copyrighted, and is the sole property of SmokersClub i Sverige® and its founder , copyright © 2005–2015. All rights reserved. Parties outside of SmokersClub i Sverige may not reprint or redistribute SmokersClub i Sverige's works in any format, whether online or offline, or translate such works to another language or format, in whole or in part, without the written express permission of SmokersClub i Sverige.

Intellectual property rights at SmokersClub.se

All cgi, class, cls, css, fcgi, html, js, jsp, mod_perl, Perl, php, rhtml, SQL and xhtml code and spreadsheets found at or retrieved from the domain SmokersClub.se and its sub domains is copyrighted, and is unless otherwise specificly noted the sole property of Output Skrivarbyrå® (copyright © 1998–2015). All rights reserved. Parties outside of Output Skrivarbyrå may not reprint or redistribute Output Skrivarbyrå's works in any way or format, whether online or offline, or translate such works to another language or format, in whole or in part, without the written express permission of Output Skrivarbyrå. For more information concerning international law regarding immaterial property rights, see the WIPO Copyright Treaty.

Digital images and graphics at SmokersClub.se

All images and graphics found at, e-mailed from, or otherwise retrieved from the domain SmokersClub.se and its sub domains are copyrighted, and are the sole property of the artist and/or SmokersClub i Sverige®, copyright © 2005–2015. All rights reserved. Please note that the bulk of images found at this site are digitally watermarked by Digimarc Corporation, and hence can be tracked if used on other web sites. The protection remains even if the pictures are being printed and/or scanned or re-saved in another file format. Parties outside of SmokersClub i Sverige may not reprint or redistribute SmokersClub i Sverige's digital images in any format, whether online or offline, or convert such images to another format, in whole or in part, without the written express permission of SmokersClub i Sverige.

Third party rights at SmokersClub.se

Apple, the Apple logo, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Made on a Mac Badge is a trademark of Apple Inc., used with permission. Mozilla, Firefox and Thunderbird are trademarks or registered trademarks of Mozilla Foundation, USA. Other product or brand names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. All Rights Reserved.

If you believe that content available by means of one of SmokersClub i Sverige's websites infringes one or more of your copyrights, please immediately notify SmokersClub i Sverige's Copyright Agent by means of a mailed notice (“Infringement Notice”) providing the information described below to the address listed below. If SmokersClub i Sverige takes action in response to an Infringement Notice, it will make a good faith attempt to contact the party that made such content available by means of the most recent email address, if any, provided by such party to SmokersClub i Sverige. Please be advised that you may be held liable for damages based on certain material misrepresentations contained in an Infringement Notice. Thus, if you are not sure content located on or linked-to by the Website infringes your copyright, you should consider first contacting an attorney.

All Infringement Notices should include the following:

  • A signature, electronic or physical, of the copyright owner or a person authorized to act on their behalf;
  • An identification of the copyright claimed to have been infringed;
  • A description of the nature and location of the content that you claim to infringe your copyright, in sufficient detail to permit SmokersClub i Sverige to find and positively identify that content;
  • Your name, address, telephone number and email address;
  • A statement by you: (1) that you believe in good faith that the use of the content that you claim to infringe your copyright is not authorized by law, or by the copyright owner or such owner's agent; and, (2) under penalty of perjury, that all of the information contained in your Infringement Notice is accurate, and that you are either the copyright owner or a person authorized to act on their behalf.

Infringement Notices should be sent to the following address:

SmokersClub i Sverige
att. Juridisk avdelning
Box 38072
100 64 Stockholm
Sweden

Upphovsrätt och immaterialrätt på SmokersClub.se

Vänligen observera att allt material på vår webbplats SmokersClub.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Vårt organisationsnummer är 802422–2559. Du kan läsa mer om de bestämmelser som gäller i Sverige på Regeringskansliets webbsida om upphovsrätt. Om du skulle finna upphovsrättskyddat material från SmokersClub i Sverige på någon annan webbplats ser vi gärna att du medelst ett e-brev gör vår uppmärksam på detta. Merparten av de bilder och grafiska element som återfinns på vår webbplats eller sänds från oss med e-post är digitalt vattenmärkta med hjälp av Digimarc Corporation, och kan spåras om de används på andra webbplatser. Skyddet kvarstår även vid eventuell utskrift, tryck eller inskanning av bilderna, eller om man sparar om dem i ett annat filformat. Observera att ovanstående endast gäller SmokersClub i Sveriges egenproducerade material på webbplatsen. Vänligen se Cookies & PUL på vår webbplats för information om vår policy kring hur vi hanterar uppgifter och material som du som användare tillhandahåller oss.

 

Images digitally watermarked by Digimarc - Get more information on how to digitally watermark imagesDigimarc and the Digimarc logo are registered
trademarks of Digimarc Corporation. The “Digi-
marc-Enabled” Web Button is a trademark of
Digimarc Corporation, used with permission.